Wpłaty należy dokonywać na rzecz Sprzedającego na konto:

MULTIFLOOR Natalia Białogłowska

Makowisko 145, 37-500 Jarosław

30 9096 0004 2001 0083 4100 0001

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.